Algemene Voorwaarden

1.   Identiteit van de verkoper

 •  Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch
 • Adres: Steenstraat 37, 3450 Geetbets
 • E-mail: info@sandrakirsch.be
 • Tel:  011/58.00.26 Whatsapp: 0474/71.09.85
 • Ondernemingsnummer:  0729.275.001
 • Bankrekening:  BE 83 0011 9516 7615

 

2.   Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden van Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
 2. Huidverbeteringsinstittuut & HuidExpert Sandra Kirsch levert enkel in België.  Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
 3. Om een bestelling bij Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden van Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch die steeds beschikbaar zijn via de website.
 5. Als je online bestelt, bezorgt Huidverbeteringsinsitituut & HuidExpert Sandra Kirsch je samen met de bevestiging van de bestelling of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken.
 6. Als naast deze algemene voorwaarden van Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als de algemene voorwaarden van Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

 

3.   Aanbod Huidverbeteringsinsitituut & HuidExpert Sandra Kirsch

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermeldt Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch dit altijd uitdrukkelijk in het aanbod.
 2. Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat verkocht wordt en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Mocht Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch zich toch overduidelijk vergist hebben, is Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch niet verplicht om je alsnog te leveren.

 

4.   Jouw bestelling

 1. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch definitief van zodra Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch je bestelling heeft bevestigd per e-mail en zodra Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen heeft.
 2. Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch aanvaardt directe bankoverschrijving, cash bij afhaling producten in het instituut, bancontact en Paypal.
 3. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kan Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan het winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: thuislevering, op ander adres, in pakjesautomaat of aangeduid afhaalpunt, in de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard de algemene voorwaarden van Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Van zodra deze stappen zijn doorlopen, is de aankoop definitief.

 

5.   Herroepingsrecht

 1. Als je goederen of diensten bij Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch je bestelling teruggekregen heeft of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betaalt Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.
 2. Deze bedenktermijn en het bijhorende herroepingsrecht kan echter niet worden toegepast voor producten die Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch volgens jouw specificaties heeft laten maken, die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden:
  • Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn deze producten niet retourneerbaar.
  • Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne (zoals make-up en cosmetica producten) niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Derhalve mogen deze producten enkel teruggezonden worden indien de verzegeling nog in tact is en het product niet geopend is geweest. In alle andere gevallen vervalt het herroepingsrecht
 3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch zal aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.
 4. Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch mag wachten met terugbetaling tot we de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 5. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwacht Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met de instructies van Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch.
 6. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch, Steenstraat 37, 3450 GEETBETS of info@sandrakirsch.be. Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch zal je per e-mail een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.

 

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING”

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) – Aan [hier dient U Uw naam, adres en, indien van toepassing, Uw fax en e-mailadres in te vullen] :

 

 – Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 – Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

 – Naam/Namen consument(en)

 – Adres consument(en)

 – Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 – Datum

 (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.”

 

 

6.   De prijs

 1.  Tijdens de periode die Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch in het aanbod vermeldt, wijzigen de prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. De prijzen van Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch kan wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

 

7.   Betalingswijzen

 1. Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch kan enkel betaling via de volgende betaalmodules op de website van Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch aanvaarden: directe bankoverschrijving, cash bij afhaling producten in het instituut, bancontact en Paypal.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

 

8.   Conformiteit en Garantie

 1.  Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch garandeert dat de goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product. Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch garandeert je natuurlijk ook dat de goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.Bovendien hanteert Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch het tegendeel kan bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

 

9.   Levering en uitvoering

 1.  Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
 2. Wanneer een artikel in stock is, wordt het aangeboden op uw leveringsadres volgens het principe “Voor 12.00 u besteld en afgerekend = volgende dag in huis”. Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch informeert u over de leveringstermijn in jouw bestellingsbevestiging.
 3. Als Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch niet tijdig kan leveren, verwittigt Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch dat niet doet, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betaalt Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 4. De verzendingen van Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
 5. Indien de door Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Gebruik hiervoor het daartoe voorziene “retourformulier”. Heb je bij het invullen van dit retourformulier vragen, dan kan je contact opnemen met één van onze medewerkers op het e-mailadres info@sandrakirsch.be.
 6. Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. De aansprakelijkheid van Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

10.               Duur

 1.  De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.
 3. Indien in een goederenovereenkomst van bepaalde duur is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Consument de Overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde duur en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
 4. Wanneer een dienstenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen de Onderneming en de Consument een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.
 5. Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van de hiernavolgende paragraaf m.b.t. de opzegging, evenals de uiterste datum waarop de Consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet. De Consument kan, na de stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van maximaal twee maanden.

 

11.               Overmacht

 1.  In geval van overmacht is Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch niet gehouden om de verplichtingen na te komen. In dat geval kan Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch ofwel de verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en de controle van Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch die de nakoming van de verplichtingen van Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

12.               Intellectuele eigendom

 1.  De website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al de communicatie van Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch.

 

13.               Klachtenregeling en geschillen

 1.  Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch hoopt natuurlijk steeds dat alle klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over de diensten van Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch, kan je ons contacteren via Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch, Steenstraat 37, B-3450 Geetbets of info@sandrakirsch.be. Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch doet er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die Huidverbeteringsinstituut & HuidExpert Sandra Kirsch afsluit met de klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken Arrondissement Leuven bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl
 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u een beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

Winkelwagen
Scroll naar boven
× Hoe kan ik je helpen?